Llyfrgell yr Ymchwiliad

Gorchmynion Statudol Drafft

Gorchmynion Statudol Drafft

Rhestrir isod yr holl Orchmynion Statudol Drafft cyhoeddedig sy’n ymwneud â’r Cynllun.

Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd, mae Llyfrgell yr Ymchwiliad ar gael yn electronig a bydd copi caled o ddogfennau allweddol ar gael yn ystod yr Ymchwiliad yn y lleoliad . Gellir darparu copïau argraffedig o ddogfennau’r llyfrgell ar gais.
ReferenceDocument TitleDownload
2.01.01Draft Line Order

View

2.01.02Draft Line Order - Cover Sheet

View

2.01.03Draft Line Order - Plan

View

2.02.01Draft Side Roads Order

View

2.02.02Draft Side Roads Order - Cover Sheet

View

2.02.03Draft Side Roads Order - Keyplan

View

2.02.04Draft Side Roads Order - Site Plan

View

2.02.05Draft Side Roads Order - Schedule

View

2.03.01Draft Compulsory Purchase Order

View

2.03.02Draft Compulsory Purchase Order - Cover Sheet

View

2.03.03Draft Compulsory Purchase Order - Keyplan

View

2.03.04Draft Compulsory Purchase Order - Site Plan

View

2.03.05Draft Compulsory Purchase Order - Schedule

View

2.04.01Ancillary Documents - Explanatory Statement

View

2.04.02Ancillary Documents - Statement of Reasons

View

2.04.03Ancillary Documents - Land Referencing Plan

View

2.04.04Ancillary Documents - Land Referencing Schedule

View

Os ydych yn chwilio am leoliadau adneuo dogfennau penodol, ewch i’r dudalen Lleoliadau Adneuo