Trafodion yr Ymchwiliad

Trafodion yr Ymchwiliad

Mae gweithdrefn yr Ymchwiliad wedi’u amlinellu yn y Nodyl Gweithdrefnol sydd wedi’i gysylltu o dan. Mae llyfryn Llywodraeth Cymru ar Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus hefyd wedi’i gysylltu.

Gall unrhyw un sydd am weld digwyddiadau’r Ymchwiliad wneud hynny yn ddigidol. A live stream of the Inquiry can be accessed below by entering your e-mail address. A confirmation e-mail will then be sent to you from which you can confirm your registration.

Arsylwi Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Gwelliannau’r A40 Penblewin i Groesffordd Maencoch: 10 – 13 Tachwedd 2020

Live Stream Has Finished

Darperir cyfiethu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ar gais Tyst yn unig.

Noder: Bydd y linc ar gael drwy cyfnod yr Ymchwiliad yn unig.

Mae rhai dyddiadau allweddol wedi’u amlinellu yma:

  • 12 Hydref 2020 – Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei Datganiad Achos (a’r Tystiolaeth cysylltiedig) ar gyfer y Cynllun.
  • 19 Hydref 2020 – Dylid Ymatebwyr danfon eu Tystiolaeth i Swyddog Rhaglen yr Ymchwiliad
  • 23 Hydref 2020 – Dyddiad Cau cyflwyno Ffyrdd Amgen
  • 2 Tachwedd 2020 – Dylid Llywodraeth Cymru cyhoeddi eu Gwrthateb i unrhyw Dystiolaeth syd wedi’u gyflwyno i’r Ymchwiliad
  • 10 Tachwedd 2020 – Sesiynau’r Ymchwiliad yn dechrau