A40

Penblewin i Groesffordd Maencoch

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

Hafan

Croeso i wefan Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus Gwelliannau’r A40 Penblewin i Groesffordd Maencoch.

Mae gwybodaeth yn ymwneud ag Ymchwiliadau Lleol Cyhoeddus i gynigion ffyrdd ar gael yma: Angen Gwybod

Y Newyddion Diweddaraf

Ar ddydd Mercher 24ain o Fawrth 2021, cyhoeddodd Gweinidog Economi a Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ei Lythyr Penderfyniad. CVyhoeddwyd hefyd Adroddiad...
Darllen Mwy
13th November 2020

Ymchwiliad ar Gau

Fe wnaeth yr Ymchwiliad gau’n swyddogol ar 13 Tachwedd 2020, ac ni fydd unrhyw gyflwyniadau neu dystiolaeth pellach yn cael...
Darllen Mwy
6th November 2020

Ymholiad Rhithwir ar-lein

Dim ond drwy dudalen Trafodion yr Ymchwiliad y bydd unrhyw un sy'n dymuno arsylwi ar yr Ymchwiliad yn gallu gwneud...
Darllen Mwy
Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn awgrymiadau amgen yn lle'r Cynllun ac maent ar gael i'w gweld/lawrlwytho o'r adran Dogfennau Ymchwiliad...
Darllen Mwy
26th October 2020

Rhaglen yr Ymchwiliad

Mae'r Rhaglen ar gyfer yr Ymchwiliad nawr ar gael. Gellir weld y rhaglen ar ddalen Rhaglen yr Ymchwiliad neu ar...
Darllen Mwy

Canlyniad yr Ymchwiliad

Ar dydd Mercher 24ain o Fawrth 2021, cyhoeddwyd llythyr penderfyniad Gweinidog Economi a Trafnidiaeth, ac hefyd Adroddiad yr Arolygwr. Gweler y ddau ddogfen isod.

Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus

Bydd yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus yn dechrau ar Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020. Mae manylion ar gael isod ynglŷn â’r dogfennau cyhoeddedig, y rhaglen, a’r lleoliad.

Llyfrgell yr Ymchwiliad

Dewch o hyd i’r holl ddogfennau a gyhoeddwyd drwy gydol yr Ymchwiliad hyd yma, gan gynnwys Datganiad o Achos yr Hyrwyddwr a Dogfennau Craidd.

Rhaglen yr Ymchwiliad

Gellir dod o hyd i wybodaeth am sesiynau, dyddiadau a mynychwyr yr Ymchwiliad, a chwilio am y wybodaeth honno, yn y fan hon.

Lleoliad yr Ymchwiliad

Y Lleoliad yr Ymchwiliad. Y ganolfan ar gyfer pob sesiwn a chyfarfod drwy gydol yr Ymchwiliad. Darperir map a gwybodaeth am y lleoliad.

Unigolion Allweddol

Arolygydd

Aidan McCooey (BA (Hons) MSc MRTPI)

Swyddog y Rhaglen

Tracey Smith